Avspelning

Smart Sele.-namn

Ändra smart val-namnet som visas på TV-skärmen till ett du föredrar.

Smart Select 1 / Smart Select 2 / Smart Select 3 / Smart Select 4

Ange st.värd:

Standardinställningen återställs för det redigerade smart val-namnet.

Upp till 16 tecken kan anges.

Tillbaka upp