Avspelning

Närverkskontroll

Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.

Av i standbyläge
(Standard):

Stäng av nätverksfunktionen i standby-läge.

Alltid på:

Nätverket är på i standbyläge. Huvudenheten kan användas med nätverkskompatibel kontroll.

När du använder webbkontrollfunktionen, Marantz 2016 AVR Remote App eller HEOS App, ska du använda den med “Nätverkskontroll”-inställningen ställd till “Alltid på”.

OBSERVERA

När “Närverkskontroll” är inställt på “Alltid på” förbrukar enheten mer standby-ström.

Tillbaka upp