Avspelning

Bluetooth kan inte spelas upp

Bluetooth-enheter kan inte anslutas till denna enhet.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten har inte aktiverats. Läs om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten i dess bruksanvisning.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den här enheten om den inte är kompatibel med A2DP-profilen.

Starta om Bluetooth-enheten och försök igen.

Ljudet stängs av.

För Bluetooth-enheten närmare den här enheten.

Avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den här enheten.

För att undvika elektromagnetiska störningar ska den här enheten placeras långt från mikrovågsugnar, trådlösa LAN-enheter och andra Bluetooth-enheter.

Återanslut till Bluetooth-enheten.

Tillbaka upp