Avspelning

Subwoofer

Ange om subwoofer är ansluten eller ej, uppspelningskapacitet för låga basfrekvenser.

Subwoofer

Ställ in när en subwoofer används.

Ja
(Standard):

Använd en subwoofer.

Nej:

Välj när ingen subwoofer är ansluten.

Lågpassfilter

Ställ in subwooferkanalens lågpassfilter.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

Den här inställningen kan inte väljas när “Subwoofer” är inställd till “Nej”.

Tillbaka upp