Avspelning

Inget ljud hörs

Det hörs inget ljud i högtalarna.

Enheten har stöd för analoga ljudsignaler samt 2-kanaliga PCM-signaler. När du vill spela exempelvis Dolby Digital-skivor ska du ställa in “PCM 2ch” som ljudformat i ljudenhetens inställningar.

Kontrollera anslutningarna till alla enheter. länk

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar. länk

Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa. länk

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. länk

Justera volymen. länk

Avaktivera ljuddämpningen. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudingången. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. På vissa enheter är den digitala ljudutgången avstängd som standardinställning.

Om hörlurar är anslutna i PHONES-uttaget på huvudenheten spelas inget ljud upp från högtalaranslutningarna eller PRE OUT-anslutningen.

Kontrollera inställningarna för knappen SPEAKERS.

Inget ljud hörs vid DVI-D-anslutning.

Det hörs inget ljud när den här enheten är ansluten till en annan enhet med DVI-D-anslutning. Gör en separat ljudanslutning.

Tillbaka upp