Avspelning

Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)

I den här beskrivningen används en anslutning till en satellitmottagare/kabel-TV STB som exempel.

Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.

Conne SAT N1200N

Tillbaka upp