Avspelning

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan ibland avbrytas under uppspelning från Internet-radio eller en USB-minnesenhet.

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Hastigheten för nätverkskommunikation kan vara låg eller radiostationen kan vara upptagen.

Ljudstörningar hörs i enheten när du ringer med din iPhone.

Avståndet mellan den här enheten och iPhone ska vara minst 20 cm när du ringer.

Ljudstörningar förekommer ofta i FM/DAB-sändningar.

Ändra riktning eller plats för antennen. länk

Använd en utomhusantenn. länk

Avskilj antennen från andra anslutningskablar. länk

Ljudet är förvrängt.

Sänk volymen. länk

Ställ in “Av” på “Miljöläge”. När “På” eller “Automatisk” är ställt på “Miljöläge” kan ljudet bli förvrängt när uppspelningsvolymen är för hög. länk

Ljudet avbryts när jag använder Wi-Fi-anslutning.

Det frekvensband som används av trådlöst LAN används även av mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner, sladdlösa spelkontroller och andra trådlösa LAN-enheter. Om sådana enheter används samtidigt med den här enheten kan det göra att ljud avbryts på grund av elektroniska störningar. Problemet med ljud som avbryts kan förbättras på följande sätt. länk
– Installera enheter som orsakar störningar på avstånd från den här enheten.
– Stäng av strömmen till enheter som orsakar störningar.
– Ändra inställningarna för routerkanalen som den här enheten är ansluten till. (Information om hur kanalen ändras finns i bruksanvisningen till den trådlösa routern.)
– Ändra till en trådansluten LAN-anslutning.

Särskilt när du spelar upp stora musikfiler, beroende på ditt trådlösa nätverk och miljön, kan uppspelningsljudet avbrytas. I sådant fall bör nätverket kopplas med kabel. länk

Tillbaka upp