Avspelning

Ansluta en uppspelningsutrustning

Enheten har en videoingångsanslutning (HDMI) och tre olika ingångsanslutningar för ljud (HDMI, digitalt ljud och ljud).

Välj ingångsanslutningar på den här enheten enligt de anslutningar som finns på utrustningen du vill ansluta.

Om enheten som är ansluten till den här enheten har en HDMI-kontakt är det lämpligast att använda HDMI-anslutning.

I en HDMI-anslutning kan ljud- och videosignaler överföras via en enda HDMI-kabel.

Anslut annan utrustning till den här enheten enligt markeringarna för ingångskällor på enhetens ingångar för ljud och video.

Du kan byta ingångskälla som är tilldelad till anslutningarna HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN och AUDIO IN. Läs mer i “Ingångstilldeln.” om hur du byter de ingångskällor som tilldelats ingångsanslutningarna. länk

För att spela upp ljudsignaler som går in i den här enheten på en TV som är ansluten via HDMI ska inställningen “HDMI-ljud ut” i menyn väljas till “TV”. länk

Använd en uppspelningsenhet och tv som är kompatibel med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3 för att spela upp innehåll som är upphovsrättsskyddat med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3.

Tillbaka upp