Avspelning

Ansluta en TV

Anslut en TV till den här enheten så att ingående videosignal kan visas på TV: n. Du kan även spela upp ljudet från TV: n på den här enheten.

Du ansluter TV:n på olika sätt beroende på TV:ns specifika anslutningar och funktioner.

Med ARC (Audio Return Channel)-funktionen spelar du upp ljudet från TV:n på den här enheten genom att TV-ljudsignalen skickas till enheten via HDMI-kabel.

Pict TV yes no

Tillbaka upp