Avspelning

Justera ljudbalansen hos vänster och höger högtalare (Balans)

Justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “Alternativ för Receivern” och tryck på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Balans” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Balans” visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare och tryck sedan på ENTER.

L 12 – R 12 (Standard: 0)

“Balans”-inställningen sparas för varje ingångskälla.

Detta alternativ kan inte ställas in när ljudläget är “Direct” eller “Pure Direct”.

Du kan inte ställa in det här om inget ljud spelas eller om du i menyn “HDMI-ljud ut” har valt “TV”. länk

Du kan även justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare genom att vrida på BALANCE-reglaget på huvudenheten.

Tillbaka upp