Avspelning

Automatisk sökning av DAB-stationer (Sök automatiskt)

Denna funktion söker automatiskt efter DAB-stationer och skapar en lista över stationer som kan tas emot.

Tryck på OPTION när DAB tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Sök automatiskt” och tryck därefter på ENTER.
Tryck på ENTER.

Enheten börjar söka efter DAB-stationer.

Tillbaka upp