Avspelning

Spela filer som lagrats på en USB-minnesenhet

Sätt i en “FAT32”- eller “NTFS”-formaterad USB-minnesenhet i USB-porten.
Tryck på USB för att byta ingångskälla till “USB”.
Välj den här enhetens namn.
Bläddra bland musiken på din USB-minnesenhet och välj något att spela.

När du väljer något att spela kommer du att tillfrågas hur du vill köa din musik.

Spela nu:

Infogar objektet i kön efter det spår som spelas och spelar det valda objektet omedelbart.

Spela nu & ersätt kö:

Rensar kön och spelar det markerade objektet omedelbart.

Spela härnäst:

Infogar objektet i kön efter den aktuella låten och spelar den när den aktuella låten slutar.

Lägg till sist i kön:

Lägger till objektet i slutet av kön.

Browse music 01 mz
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Spela nu” eller “Spela nu & ersätt kö”, tryck därefter på ENTER.

Uppspelning börjar.

Now Playing 01 mz

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

CH/PAGE kurosankaku   Sankaku-Reverse

Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen

Om en MP3-musikfil innehåller album art-data, kan du visa albumgrafiken under tiden filen spelas.

OBSERVERA

Observera att Marantz inte påtar sig något som helst ansvar för problem som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten används tillsammans med en USB-minnesenhet.

När ett USB-minne kopplas in i enheten läser enheten in alla filer som finns på USB-minnet. Inläsningen kan ta en stund om USB-minnet innehåller ett stort antal mappar och/eller filer.

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp