Avspelning

Lyssna på FM-sändningar

Tryck på TUNER för att byta ingångskälla till “Tuner”.
Tryck på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “FM/DAB” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen visar mottagningsbandet för ingången på skärmen.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “FM” och tryck sedan på ENTER.

FM:

För att lyssna på FM-sändningar.

DAB:

För att lyssna på DAB-sändningar.

Se Lyssna på DAB-sändningarlänk för information om att spela upp DAB.

Bracket Open TV-skärm Bracket Close

GUI Tuner 1506N
Disp 01 FM 87.50MHz
Tryck på TUNE + eller TUNE – för att välja den station du vill lyssna på.

Sökningen pågår tills en tillgänglig radiostation hittas. När en radiostation har hittats avbryts sökningen och stationen ställs in.

Lägena för att ta emot FM-sändningar är “Automatiskt” för automatisk sökning efter tillgängliga stationer och “Manuell” där du ställer in stationerna genom att ange frekvensen med knappar. Standardinställningen är “Automatiskt”. Du kan även ställa in med “Direktsökning” genom att ange frekvensen direkt.

I läget “Automatiskt” går det endast att ställa in radiostationer med god mottagning.
I annat fall använder du läget “Manuell” eller “Direktsökning” för inställningen.

Funktionsknappar

Funktion

TUNE +, –

Välj radiostation (upp/ned)

BAND

Byter mellan FM och DAB

MODE

Byter radiosökläge

MEMORY

Registrera snabbval

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Väljer förinställda radiostationer

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj radiostation (upp/ned)

White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Väljer förinställda radiostationer

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp