Avspelning

Användningsdata

Marantz samlar in anonym information om användning av våra denna enhet (t.ex. ofta använda ingångskällor, ljudlägen och högtalarinställningar) för att kunna förbättra produkter och kundservice.

Marantz vidarebefordrar aldrig någon insamlad information till tredje part.

Ja:

Dela med dig information om hur den här enheten fungerar.

Nej:

Dela inte med dig information om hur den här enheten fungerar.

Tillbaka upp