Avspelning

Begränsa användningszonen med fjärrkontrollen

Ope SpecifyingZone RC041

ZONE2-funktioner kan stängas av med fjärrkontrollen.

Håll ZONE2 och SETUP.

Knapparna MAIN och ZONE2 blinkar.

Avbryta inställningarna

Tryck på ZONE2 och SETUP och håll intryckta när du konfigurerar inställningarna.

Knapparna MAIN och ZONE2 blinkar och inställningen är avbruten.

Tillbaka upp