Avspelning

ZON 2-inställn.

Anger inställningar för ljuduppspelning i ZONE2.

Värdena som angetts för “Max volym” och “Volym vid start” visas enligt inställningarna som angetts för volymen “Skala”. länk

Volymnivå

Ställ in nivån på volymen.

Varierande
(Standard):

Volymen kan ställas in.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Volymen är fast på den önskade nivån. Volymen kan inte ställas in med fjärrkontrollen.

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “-79.5dB - 18.0dB”. länk

Max volym

Bestäm en inställning för max volym.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Standard : 70 (-10 dB))

Av:

Ställ inte in maximal volym.

Detta kan ställas in när “Volymnivå” är inställt på “Varierande”. länk

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “-79.5dB - 18.0dB”. länk

Volym vid start

Bestäm vilken volym som ska användas när strömmen slås på.

Senaste
(Standard):

Använd samma volym som då strömmen senast stängdes av.

Tyst:

Ljudet är alltid avstängt när strömmen slås på.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Volymen justeras till den inställda nivån.

Detta kan ställas in när “Volymnivå” är inställt på “Varierande”. länk

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “-79.5dB - 18.0dB”. länk

Tillbaka upp