Avspelning

Justera tonen (Ton)

Justerar ljudtonens kvalitet.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “Alternativ för Receivern” och tryck på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Ton” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Ton” visas.

Välj det ljudomfång som ska justeras.

Bas:

Justera basen.

Diskant:

Justera diskanten.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att justera tonen och tryck sedan på ENTER.

-6 dB – +6 dB (Standard : 0 dB)

“Ton”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på “Direct” eller “Pure Direct”.

Du kan inte ställa in det här om inget ljud spelas eller om du i menyn “HDMI-ljud ut” har valt “TV”. länk

Du kan även justera tonen genom att vrida på reglagen BASS och TREBLE på huvudenheten.

Tillbaka upp