Avspelning

Anslutning 2: En TV som har en HDMI-kontakt och är inkompatibel med ARC (Audio Return Channel)

Använd en HDMI-kabel för att ansluta TV:n till den här enheten.

Använd en optisk kabel för att ansluta TV:n till den här enheten när du vill spela upp ljud från TV:n.

Conne HDMITV2 N1200N

Enbart 2-kanalig PCM kan användas för att spela upp ljud från en TV via en digital signal. Ställ in “PCM 2ch” som ljudformat i TV:ns inställningar.

Tillbaka upp