Avspelning

Lägg till i HEOS-favoriter

Tryck på OPTION medan du spelar upp något innehåll.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Lägg till i HEOS-favoriter” och tryck därefter på ENTER.

Tillbaka upp