Avspelning

Beskrivning av ljudlägestyper

Ljudlägestyp

Betydelse

Stereo

Spelar upp ljud i 2-kanaligt stereoläge.
Ljudet kan justeras med funktionerna M-DAX, Ton (BASS, TREBLE) och Balans.

Direct

Signalen passerar inte genom M-DAX-kretsen, tonjusteringskretsen (BASS och TREBLE) och BALANCE-kretsen, vilket ger en högre ljudkvalitet.

Pure Direct

Detta läge har ännu bättre ljudkvalitet än “Direct”-läget.
Följande kretsar inaktiveras för att förbättra ljudkvaliteten.

Skärmindikatorkretsen på huvudenheten (skärmen släcks).

Tillbaka upp