Avspelning

Visning

Name Display 800E2

Indikatorer för ingångsläge

De lyser i enlighet med inställningarna för ljudingångsläget för varje ingångskälla. länk

Stationsmottagningsindikatorer

Dessa indikatorer visar mottagningsförhållanden när “Tuner”-mottagarna används.

TUNED: Denna indikator tänds när stationen har ställts in rätt.

STEREO: Denna indikator lyser vid mottagning av FM-stereosändningar.

RDS: Denna indikator lyser vid mottagning av RDS-sändningar.

Indikator för sleep-timer

Denna lyser när sovläge valts. länk

Volymindikator

MUTE-indikatorn

Denna indikator blinkar när ljudet är avstängt. länk

Informationsfönster

Detta fönster visar källans namn, ljudläget, inställningsvärden och annan praktisk information.

Indikatorer för ingångssignal

Indikatorn som motsvarar ingångssignalen lyser. länk

ZONE2 indikator

Denna tänds när strömmen till ZONE2 (annat rum) slås på. länk

Tillbaka upp