Avspelning

Språk

Ställ in vilket språk som ska användas för menyn på TV-skärmen.

English/ Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pусский / Polski(Standard: English)

“Språk” kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Betrakta skärmen när du gör inställningarna.

Håll huvudenhetens ZONE2 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

“V.Format:<PAL>” visas på displayen.

Tryck två gånger på DIMMER på huvudenheten.

“Lang.:<ENGLISH >” visas på displayen.

Använd ZONE2 SOURCE eller TUNER PRESET CH – på huvudenheten och ställ in språket.
Tryck på STATUS på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Tillbaka upp