Avspelning

Radiotext

RT gör det möjligt för RDS-stationer att sända textmeddelanden, som visas på displayen.

“Radiotext” visas på displayen när radiotext tas emot.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Radiotext” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att välja “På” och tryck därefter på ENTER.

Textdata från stationen visas så länge RDS-stationen förblir inställd.

“NO TEXT DATA” visas om stationen inte sänder radiotextdata.

Tillbaka upp