Avspelning

Återställ

Återställ till fabriksinställningarna.

Detta kan utföras för alla enhetsinställningar eller endast för nätverksinställningar.

Alla inställn.

Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Nätverksinst.

Endast nätverksinställningar återställs till fabriksinställningarna.

Innan du återställer till standardinställningarna kan du använda “Spara och läs in”-funktionen i menyn för att spara och återställa diverse inställningar som finns konfigurerade på enheten.länk

“Återställ”-åtgärder kan även utföras genom att använda knappen på huvudenheten. Mer information om att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna finns i Återställa fabriksinställningarlänk, och information om att återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna finns i Återställa nätverksinställningarlänk.

OBSERVERA

Koppla inte ur strömmen eller stäng av enheten under initieringen av nätverksinställningarna.

Tillbaka upp