Avspelning

Det går inte att spela upp Internet-radio

En lista med radiostationer med utsändning visas inte.

LAN-kabeln har inte anslutits rätt eller ingen anslutning till nätverket. Kontrollera anslutningarna. länk

Gör en nätverksdiagnos.

Internetradiosändningar kan inte tas emot.

Utsändningen från den valda radiostationen görs i ett format som inte stöds av enheten. Formaten som kan spelas upp med den här enheten är MP3, WMA och AAC. länk

Brandväggsfunktionen är aktiverad på routern. Kontrollera inställningarna för brandväggen.

IP-adressen är fel. länk

Kontrollera att routern är påslagen.

Aktivera DHCP-serverfunktionen på routern för att hämta IP-adressen automatiskt. Ställ även in den här enhetens DHCP-inställning på “På”. länk

Ange IP-adress på den här enheten om du hämtar IP-adressen manuellt. länk

Vissa radiostationer har tyst utsändning under delar av dygnet. I detta fall hörs inget ljud. Vänta en stund och välj sedan samma radiostation igen eller en annan radiostation. länk

Den valda radiostationen har inga utsändningar. Välj en radiostation som har utsändningar.

Det går inte att ta emot favoritradiostationerna.

Radiostationen har upphört med sina sändningar. Registrera radiostationer som har utsändningar.

Tillbaka upp