Avspelning

Personal Memory Plus-funktion

De senast använda inställningarna (ingångsläge, HDMI-utgångsläge, ljudläge, Tonkontroll, Balans, M-DAX och Ljudfördröjning osv.) sparas för varje ingångskälla.

Tillbaka upp