Avspelning

M-DAX

Komprimerade ljudformat, t.ex. MP3, WMA (Windows Media Audio) och MPEG-4 AAC, reducerar datamängden genom att ta bort signalkomponenter som är svåra att uppfatta för örat. “M-DAX”-funktionen genererar de signaler som har tagits bort vid komprimeringen, och återställer därefter ljudet till det skick det hade innan komprimeringen. Det återskapar även basregistrets originalegenskaper för att ge ett rikare och utökat tonomfång.

Läge

Hög:

Optimerat läge för komprimerade källor med mycket svag diskant (64 kbps och därunder).

Medel:

Använd lagom förstärkning av bas och diskant för alla komprimerade källor (96 kbps och därunder).

Låg:

Läge optimerat för komprimerade källor med normal diskant (96 kbps och däröver).

Av:

Använd inte “M-DAX”.

M-DAX-indikatorn tänds.

Detta kan ställas in när analoga signaler eller PCM-signal (samplingsfrekvens = 44,1/48 kHz) matas in.

Standardinställningen för “HEOS Music” är “Låg”. Alla andra inställningar ställs på “Av”.

Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på “Direct” eller “Pure Direct”.

“M-DAX”-inställningarna sparas för varje ingångskälla.

Tillbaka upp