Avspelning

Spela upp iTunes-musik med denna enhet

Installera iTunes 10, eller senare, på en Mac- eller Windows-dator som är ansluten till samma nätverk som denna enhet.
Sätt på enheten till ON.

Ställ in “Närverkskontroll” på “Alltid på” för den här enheten. länk

OBSERVERA

När “Närverkskontroll” är inställt på “Alltid på” förbrukar enheten mer standby-ström.

Starta iTunes och klicka på AirPlay-ikonen för att välja huvudenheten.
AirPlay iTunes
Välj en låt och klicka för att spela upp i iTunes.

Musiken kommer att strömma till denna enhet.

OBSERVERA

Vid uppspelning med AirPlay-funktionen går ljudet ut med volyminställningsnivån för iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.
Du bör vrida ner volymen för iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes innan uppspelning och sedan justera den till en lämplig nivå.

Tillbaka upp