Avspelning

Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

Enheten kan visa omslag som bäddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.

Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.

Om bildstorleken (pixlar) för ett albumomslag överstiger 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) eller 349 × 349 (MPEG-4 AAC), så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

Det krävs en server eller servermjukvara som är kompatibel distribution av de motsvarande filformaten för att kunna spela musikfiler via ett nätverk.

För att spela nämnda ljudformat via ett nätverk måste en serverprogramvara, till exempel Twonky Media Server eller jRiver Media Server, installeras på datorn eller NAS för fullt stöd. Det finns även annan serverprogramvara tillgänglig. Kontrollera format som stöds.

Specifikationer för filer som stöds

 

Samplingsfrekvens

Kanal

Överföringshastighet

Filnamnsförlängning

WMA∗1

32/44,1/48 kHz

2 kanaler

48 -192 kbps

.wma

MP3

32/44,1/48 kHz

2 kanaler

32 – 320 kbps

.mp3

WAV

32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

2 kanaler

.wav

MPEG-4 AAC∗1

32/44,1/48 kHz

2 kanaler

48 - 320 kbps

.aac/.m4a

FLAC

44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

2 kanaler

.flac

Apple Lossless∗2

44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

2 kanaler

.m4a

DSD

2,8/5,6 MHz

2 kanaler

.dsf/.dff

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-avkodaren distribueras enligt Apache-licensen, version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

Tillbaka upp