Avspelning

Återställa DAB-inställningarna (Initierar DAB)

När proceduren “Initierar DAB” utförs återställs alla DAB-inställningar.

Tryck på OPTION när DAB tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Initierar DAB” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “Återställ” och tryck sedan på ENTER.

Alla DAB-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

När “Initierar DAB”’ har slutförts startas automatiskt funktionen Sök automatiskt och skapar en lista över stationer.

Tillbaka upp