Avspelning

Högtalarval

Högtalare

Ställ in högtalare A/B för respektive ljudläge.

A
(Standard):

Högtalare A används.

B:

Högtalare B används.

A+B:

Både högtalare A och B används.

Tillbaka upp