Avspelning

Uppspelning i ZONE2

Ope ZONE2 RC041
Tryck på ZONE2 på fjärrkontrollen för att välja ZONE2 som användningszon.

ZONE2-knappen lyser.

Tryck på POWER  Power Button för att sätta på strömmen till ZONE2.

Z2-kurowaku -indikatorn på displayen tänds.

Strömmen till ZONE2 kan stängas av eller sättas på genom att trycka på ZONE2 ON/OFF på huvudenheten.

Tryck på knappen för val av ingångskälla för att välja ingångskälla som ska spelas upp.

Ljud-/videosignalen från den valda källan skickas till ZONE2.

Du kan även välja ZONE2 som ingångskälla genom att trycka på ZONE2 SOURCE och sedan vrida på INPUT SELECTOR.

När ingångskällan för ZONE2 ställs in till “Source” kan du spela samma innehåll i MAIN ZONE och i ZONE2, oavsett typ av ingångssignal.

Ställ in ingångskällan för ZONE2 till “Source” genom att trycka på knappen ZONE2 SOURCE på huvudenheten.

Om ingångskällan för MAIN ZONE ändras när ZONE2 är inställd till “Source”, ändras ZONE2-ingångskällan till att spegla ingångskällan för MAIN ZONE.

Justera volymen (ZONE2)

Använd VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse för att justera volymen.

“Max volym” är inställd på “70 (–10 dB)” vid köptillfället. länk

Vrid på VOLUME efter att du har tryckt på ZONE2 SOURCE på huvudenheten när du vill ställa in volymen.

Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning) (ZONE2)

Tryck på MUTE  Silent .

Tryck en gång till på MUTE  Silent när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.

Tillbaka upp