Avspelning

Eget namn

Eget namn är namnet som visas för apparaten i nätverket. Du kan ändra Eget namn efter eget önskemål.

Namn

Välj eget namn i listan.

När du väljer “Övriga” kan du ändra eget namn efter eget önskemål.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room / Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / Office / Övriga

Upp till 30 tecken kan anges.

Standardinställningen för Eget namn vid första användningstillfället är “Marantz NR1200”.

Ange st.värden

Återställer ett namn som du angett till standardinställningen.

Tillbaka upp