Avspelning

Justera volymen

Använd VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse för att justera volymen.

Räckvidden varierar beroende på inställningen av ingångssignalen och kanalnivån.

Du kan även justera huvudvolymen genom att vrida på VOLUME på huvudenheten.

Tillbaka upp