Avspelning

HDMI-kontrollfunktion

CEC (Consumer Electronics Control) har nyligen lagts till i HDMI-standarden för att kontrollsignaler från en enhet ska kunna skickas till en annan enhet via HDMI-kabelanslutningen.

Tillbaka upp