Avspelning

Kontrollera aktuell DAB-version (DAB-version)

Versionen för DAB-modulen visas.

Tryck på OPTION när DAB tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “DAB-version” och tryck därefter på ENTER.

Tillbaka upp