Avspelning

Uppspelning av DVD/Blu-ray Disc-spelare

Nedan beskrivs hur du ska göra för att spela DVD-spelare/Blu-ray-spelare.

Förbered för uppspelning.
Sätt på TV:n, subwoofern och spelaren.
Ställ in TV:ns ingång till den här apparaten.
Tryck på POWER  Power Button för att slå på strömmen.
Tryck på Blu-ray/DVD för att växla till ngångskällan med spelaren som ska användas för ppspelning.
Uppspelning av DVD- eller Blu-ray-spelare.

Enheten har stöd för analoga ljudsignaler samt 2-kanaliga PCM-signaler. När du vill spela DVD- och Blu-ray-skivor ska du ställa in “PCM 2ch” som ljudformat i ljudenhetens inställningar.

Tillbaka upp