Avspelning

Bakpanelen

Name Rear Small1 N1200N

Antennanslutningar för Bluetooth/trådlöst LAN

Används för att ansluta de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar som behövs för nätverksanslutning till trådlöst LAN eller för anslutning till handhållen enhet via Bluetooth. länk

Placera de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar jämnt över skruvuttagen på baksidan.
Vrid medurs tills antennerna är fullständigt anslutna.
Rotera antennen uppåt för att få bästa mottagning.
Pict AntennaAngle N1200N

FLASHER IN-uttag

Används när en styrdosa eller liknande används för att kontrollera enheten.

Digitala ljudanslutningar (DIGITAL AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har digitala ljudanslutningar.

NETWORK-anslutning

Används för att ansluta en LAN-kabel då man ansluter till ett trådanslutet LAN. länk

HDMI-kontakter

Används för anslutning av enheter som har HDMI-kontakter.

Name Rear Small2 N1200N

SIGNAL GND-anslutning

Används för att ansluta en jordkabel till skivspelaren. länk

DAB/FM-antennanslutningar (ANTENNA)

Används för att ansluta en DAB-/FM-antenn. länk

Analoga ljudanslutningar (AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har analoga ljudanslutningar.

PRE OUT-anslutningar

Används för att ansluta en subwoofer med inbyggd förstärkare eller effektförstärkare för ZONE2.

REMOTE CONTROL-uttag

Används för anslutning av infraröda mottagare/sändare så att den här enheten och externa enheter ska kunna kontrolleras från ett annat rum. länk

Högtalaranslutningar (SPEAKERS)

Används för anslutning av högtalare. länk

Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. länk

OBSERVERA

Rör inte vid de inre kontaktblecken i kontakterna på den bakre panelen. Du kan avge laddningar av statisk elektricitet som medför att enheten skadas permanent.

Tillbaka upp