Avspelning

Lyssna på DAB-sändningar

Tryck på TUNER för att byta ingångskälla till “Tuner”.
Tryck på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “FM/DAB” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen visar mottagningsbandet för ingången på skärmen.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “DAB” och tryck sedan på ENTER.

FM:

För att lyssna på FM-sändningar.

DAB:

För att lyssna på DAB-sändningar.

Söker automatiskt efter DAB-stationer när DAB väljs första gången på en nyinköpt enhet.

Bracket Open TV-skärm Bracket Close

GUI Tuner DAB N1200N
Disp 01 DAB Station
Tryck på TUNE + eller TUNE – för att välja den station du vill lyssna på.

Funktionsknappar

Funktion

TUNE +, –

Välj radiostation (upp/ned)

BAND

Byter mellan FM och DAB

MODE

Byter radiosökläge

MEMORY

Registrera snabbval

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Väljer förinställda radiostationer

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj radiostation (upp/ned)

White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Väljer förinställda radiostationer

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp