Avspelning

Styra enheten med webbkontroll

Ändra inställningen “Närverkskontroll” till “Alltid på”. länk
Kontrollera apparatens IP-adress med “Information”. länk
GUI NetworkInfo N1200U
Starta webbläsaren.
Ange denna enhets IP-adress i webbläsarens adressfält.

Om IP-adressen för apparaten är till exempel “192.168.100.19” skriver du “http://192.168.100.19”.

GUI Web4 S94
När översta delen av menyn visas i webbläsaren, klickar du på det menykommando du vill använda.

Tillbaka upp