Avspelning

Lyssna på snabbvalsstationer

Använd CH/PAGE kurosankaku Sankaku-Reverse för att välja önskad förinställd kanal.

Du kan även välja förinställda kanaler genom att trycka på TUNER PRESET CH + eller TUNER PRESET CH – på huvudenheten.

Tillbaka upp