Avspelning

Välj zonnamn

Ändra visningstiteln för varje zon till en som du föredrar.

MAIN ZONE / ZONE2

Ange st.värden:

Standardinställningen återställs för det ändrade zonnamnet.

Upp till 10 tecken kan anges.

Tillbaka upp