Avspelning

Timer för sovfunktion

Du kan få strömmen att automatiskt växlas till standby när en inställd tid förflutit. Detta är bekvämt om du vill titta och lyssna när du ska somna. Timer för sovfunktionen kan ställas in för varje zon.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Sleep RC041

Tillbaka upp