Avspelning

Inaktivera fjärrkontrollens sensorfunktion

Tryck på Power Button samtidigt som du håller TUNER PRESET CH + när DIMMER nedtryckta när enheten är i standby-läge.
Använd ZONE2 SOURCE eller TUNER PRESET CH – för att välja “RC LOCK On”.
Tryck på STATUS för att bekräfta inställningen.

Funktionen hos IR-mottagaren inaktiveras.

Tillbaka upp