Avspelning

Spela samma musik i alla zoner (Stereo alla zon.)

Du kan spela upp musiken som spelas i MAIN ZONE i ZONE2 (annat rum) samtidigt.

Det är en användbar funktion då du vill lyssna på samma musik samtidigt i flera rum vid en fest eller då du vill spela upp samma BGM i hela huset.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “Alternativ för Receivern” och tryck på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Stereo alla zon.” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Stereo alla zon.” visas.

Välj “Starta” och tryck på ENTER.

Ingångskällan för ZONE2 byts till samma ingångskälla som för MAIN ZONE och uppspelningen startar i Stereo alla zon.-läget.

Avsluta Stereo alla zon.-läget

Tryck på OPTION under uppspelning i läget för Stereo alla zon..

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “Alternativ för Receivern” och tryck på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Stereo alla zon.” och tryck därefter på ENTER.
Välj “Stoppa”, tryck sedan på ENTER.

Stereo alla zon.-läget avslutas även om strömmen till MAIN ZONE är avstängd.

I läget Stereo alla zon. är det endast möjligt att välja bland ljudlägena “Stereo”.

När “HDMI-ljud ut” är vald till “TV” är inte Stereo alla zon.-läget tillgängligt. länk

Spara uppspelningsstatusen Stereo till alla zoner-läget under smartvalsfunktionen för att möjliggöra enkel uppspelning i Stereo till alla zoner-läget med en enda knapptryckning.

Tillbaka upp