Avspelning

Välja ingångskälla

Tryck på ingångsväljaren för den källa som ska spelas upp.

Du kan i detta fall välja önskad ingångskälla direkt.

Du kan även välja ingångskälla genom att vrida på INPUT SELECTOR på huvudenheten.

Tillbaka upp