Avspelning

Ansluta en DAB-/FM-antenn

När du har anslutit antennen och en DAB-signal tas emot ska du hitta den position där mottagningen är som bäst med hjälp av funktionen “Sökassistans”. Fäst sedan antennen i detta läge med tejp. Följ anvisningen Kontrollera stationers mottagningsstyrka (Sökassistans)länk för att nå bästa resultat.

Conne ANT DAB N1200N

Bästa resultat uppnås om den medföljande antennen monteras längs med en vägg, utsträckt och parallellt (dock ovanför) med golvet och med ändflikarna fästa på väggen. Den här antenntypen är riktingskänslig och bästa resultat uppnås om den riktas mot sändningskällan.

Om radiomasten är, till exempel, norrut bör antennändarna (med flikarna) sträckas i väst-östlig riktning.

Om du inte kan få en bra mottagningssignal är det lämpligt att använda en utomhusantenn. Mer information kan lämnas av enhetens återförsäljare.

Tillbaka upp