Avspelning

Kontrollera stationers mottagningsstyrka (Sökassistans)

Mottagningsintensiteten för den valda stationen visas. Gör detta om din föredragna station inte kan tas emot.

Tryck på OPTION när DAB tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Sökassistans” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja en frekvens att ta emot på. Det tar ungefär 4–5 sekunder innan korrekt mottagningsstyrka visas efter att en frekvens har valts.
Vid behov ska antennens position justeras så att signalens mottagningsstyrka överstiger “5”.

Stationen kan nu tas emot.

Tryck på ENTER.

Välj en station.

Stationer som du har valt tidigare kan väljas på nytt genom att trycka på TUNE + eller TUNE – på fjärrkontrollen.

Tillbaka upp