Avspelning

AirPlay

Inställningar för Apple AirPlay.


(Standard):

Aktiverar Apple AirPlay.

Av:

Inaktiverar Apple AirPlay.

Tillbaka upp