Avspelning

Förväntat ljud hörs inte

Volymen höjs inte.

Maxvolymen är för lågt inställd. Ange maxvolymen med hjälp av “Begränsning” på menyn. länk

Lämplig volymkorrigeringsbehandling utförs beroende på ingående ljudformat och inställningar, och det är därför inte säkert att volymen når upp till sin övre gräns.

Inget ljud hörs vid HDMI-anslutning.

Kontrollera anslutningen på HDMI-anslutningarna. länk

För att mata ut HDMI-ljud från högtalarna ska “HDMI-ljud ut” ställas in på “Stereoreceiver” på menyn. Ställ in på “TV” för att ljudet ska höras från TV: n. länk

Kontrollera att ljudutgången är inställd på AV-förstärkare på TV:n när du använder HDMI-styrning-funktionen. länk

Det hörs inget ljud i en av högtalarna.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna.

Kontrollera att valet “Ja” har ställts in under “Subwoofer” i menyn. länk

Det hörs inget ljud från subwooferhögtalaren.

Kontrollera subwooferns anslutningar.

Slå på strömmen till subwooferhögtalaren.

Ställ “Subwoofer” – “Subwoofer” i menyn på “Ja”. länk

“M-DAX” kan inte väljas.

Kontrollera att en analog signal eller PCM-signal (samplingsfrekvens =44,1/48 kHz) matas in. länk

Byt till ett annat ljudläge än “Direct” eller “Pure Direct”. länk

Inget ljud hörs i ZONE2.

Digital ljudsignal som matas in i HDMI-kontakten eller digitala ljudanslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan inte spelas upp. Använd analoga anslutningar.

Om du lyssnar på ljud från en Bluetooth-enhet i ZONE2, avlägsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och denna enhet och använd den inom ett område på ungefär 30 m.

Tillbaka upp